Màu sơn mặt tiền nhà luôn là một yếu tố vô cùng quan trọng thể hiện bộ mặt của ngôi…